044 3488 646 | AVANT & MINIKAIVURI VUOKRAPÄIVYSTYS jukka.tikkanen@kaivuuoulu.fi

VUOKRAUSEHDOT

Konevuokrausehdot määrittelevät reilut pelisäännöt kaivurin ja Avantin vuokrasopimukselle.

Konevuokrausehdot:

 

1. Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen ja vuokralleottajan välillä.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalain-säädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto toimitetaan vuokralleottajalle ja päättyy
kun kalusto noudetaan sovittuna ajankohtana.

3. Vuokrauksen kohde ja luovutus
Kone toimitetaan vuokranantajan toimesta erikseen yksilöidyin varustein ja
polttoainetankki täynnä. Vuokrahinta sisältää kuljetuskustannukset 30 km:n
etäisyydelle vuokranantajan toimipisteestä ja sen ylittävältä osalta veloitus 3,0 €/km.

4. Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan
tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön,
käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen.
Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on
tässä sopimuksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin
kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.

5. Vuokrakaluston palautus
Vuokralleantaja noutaa koneen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana puhdistettuna ja
muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.

6. Vuokralleottajan vastuu
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana
huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta
aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on on velvollinen korvaamaan
vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen todellisen arvon mukaan.
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja tarkastusten
suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.

7. Vuokralleantajan vastuu
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle
mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. Vakuutukset
Vuokrakalusto on vuokranantajan toimesta vakuutettu. Vuokraajan omavastuu on
500 €.

9. Sopimusrikkomus
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin
olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti
purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa.Vuokralleottaja on
velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleanjajalle
syntyneet kustannukset.

10. Ylivoimainen este
Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä(kuten mm.
konerikko, luonnonvoimat, tulipalo ja jne) vuokranottajalle sopimuksen täyttämättä
jätämisestä aiheutunutta vahinkoa.

11. Tilauksen peruutus
Mikäli asiakas haluaa perua tilauksen, peruutus on tehtävä 2 päivää ennen
vuokrausajankohtaa. Muutoin 80 € peruutusmaksu.

12. Maksuehdot
Koneen vuokra maksetaan käteisellä tai tilisiirtona koneen tuonnin yhteydessä
voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Jätä varauksesi heti niin saat tarjouksen 24h sisällä!

Parhaat ajat menevät nopeasti, joten jätäthän varauksesi ajoissa.

Varaa Tästä